Umowa pośrednictwa

Umowa pośrednictwa

Umowa pośrednictwa zabezpiecza interesy sprzedającego, kupującego, szukającego najemcy. Poprzez umowę pośrednik zaś staje się upoważniony do przekazywania informacji o obiekcie, który sprzedaje lub ma do wynajęcia, ogłasza oferty, przechowuje w bazie danych sprzedającego, gromadzi dokumenty do przeprowadzenia transakcji i wykonuje inne czynności zawodowe.

Rodzaje umów pośrednictwa:

1. Umowa otwarta:

 • można ją zawrzeć z dowolną liczbą agencji,
 • obowiązuje na czas nieokreślony (aż do dezaktualizacji oferty).

Wadą takiej umowy jest fakt, że nieruchomość jest w tak wielu agencjach, że żaden z pośredników nie zaangażuje się bez reszty w poszukiwania klienta (finansowo i czasowo), ponieważ dochowując nawet najwyższych starań nie mają oni pewności czy oferta nie zostanie sprzedana przez innego pośrednika. W obawie przed pozbawieniem się możliwości otrzymania wynagrodzenia - lokalizacja jest ukrywana. Jeżeli właściciel samodzielnie doprowadzi do sprzedaży żaden z współpracujących pośredników nie pobiera wynagrodzenia. Taka sytuacja w dużym stopniu utrudnia skuteczną promocję.

2. Umowa na wyłączność (z klauzulą wyłączności dla konkretnego biura)

 • można ją zawrzeć z 1 biurem (w czasie jej trwania klient nie może być związany żadnym zleceniem, w zakresie objętym przedmiotem umowy, z innym biurem pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • obowiązuje na czas określony.

Zalety takiej współpracy są następujące:

 • nie trzeba podpisywać wielu umów pośrednictwa,
 • kontakt tylko z jednym biurem, oszczędność czasu, w przypadku zmian w ofercie (np. ceny), kontakt tylko z jednym pośrednikiem,
 • szeroka reklama oferty, biuro może przeznaczyć więcej środków na szerszą reklamę, jednocześnie oferta jest rozesłana do wszystkich współpracujących biur nieruchomości i w imieniu sprzedającego pośrednik odpowiada na wszelkie pytania dotyczące nieruchomości, co daje komfort dla klienta,
 • oferta może być reklamowana w sposób otwarty, ze wskazaniem adresu,
 • co również wpływa na czas znalezienie potencjalnego klienta,
 • jeśli lokal już nie jest zamieszkany, przekazanie kluczy w znaczny sposób ułatwi prezentację oferty (kupujący może zobaczyć go o dowolnej porze, sprzedający nie musi udostępniać lokalu osobiście),
 • zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia tylko jednemu pośrednikowi, brak ryzyka, że kolejne biura nieruchomości upomną się o wynagrodzenie.

Decyzja co do formy umowy pośrednictwa należy do Państwa.
Biuro „AB Grand Nieruchomości”, bez względu na rodzaj podpisanej umowy, w pełni zaangażuje się w skuteczne sfinalizowanie oczekiwanej przez Państwa umowy.